Heroheader

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla stavíme již přes 12 let

Princip tepelného čerpadla je velmi stará technologie, která začala již s prvními chlaďářskými zařízeními.

Tepelné čerpadlo obsahuje kompresor, čerpadlo. Je to zařízení, které „přečerpává“ teplo z nízké hladiny na vyšší. Zdrojem tepla tak může být okolní vzduch, země z vrtu, země z plošného kolektoru, přečerpávaná voda ze studny, voda z řeky, voda z vodního kanálu vodárny, odpadní vody atd…

Typy tepelných čerpadel Jak postupujeme?

Proč tepelné čerpadlo

Dokud byly energie levné – uhlí, elektřina, plyn, tak se tepelné čerpadlo nejvíce používalo v kosmické technologii, kde nebyla ve vesmíru jiná možnost, jak chladit a topit.

Se vzrůstající cenou energie – nejdříve vůči elektřině – a dostupnějšími a levnějšími kompresory, kde nebyla jiná možnost topení než elektřina a lidé nechtěli topit uhlím nebo peletami, tak jsme začali první instalace tepelného čerpadla v 2010. Nejvíce to bylo v oblastech bez plynofikace, jako např. region Českého ráje.

V současné době se vzrůstající cenou plynu má ekonomický smysl si pořídit i TČ místo anebo ve spolupráci s plynovým kotlem.
Je zde i bezpečnostní faktor, proč si pořídit TČ (to, zda bude v blízké době dostatek plynu.).

Typy teplených čerpadlech

Nejběžnějším tepelným čerpadlem, který stavíme je tepelné čerpadlo vzduch voda které je nejméně investičně náročné s SCOP 1:3. V případě, že majitelé chtějí efektivnější systém a mají dostatečnou plochu pozemku nebo prostor pro vrty navrhujeme tepelné čerpadlo země voda.

U tepelných čerpadel vzduch voda jsme se dostali genezí před lety přes několik značek, jak českých, tak renomovovaných zahraničních výrobců, k Mitsubishi Electric. Tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric v poměru cena výkon převyšuje konkurenci ve spolehlivosti, opakovatelnosti výrobků, servisem, podporou. O kvalitě svědčí i to, že venkovní jednotky jsou dodávané i ostatním výrobcům TČ, které je pak vydávají za své jako OEM výrobky. To samé lze říci o kompresorech, kdy ME je jeden z mála skutečných výrobců kompresorů.

U tepelných čerpadel země voda jsme partneři při návrhu zemních tepelných čerpadel firmy Buderus, které jsou v principu Švédské IVT, neboť skupina, Bosch termo technika koupila tuto firmu.

U všech tepelných čerpadel je nejen důležitý výrobce a kvalita zařízení, ale i způsob jak je zapojen do stávajícího nebo nového topného systému plus zároveň, jak je provozován. Ten základní princip, který je důležité dodržet, je topit na co nejnižší teplotu, na kterou je možné. To znamená podlahové vytápění je výborným doplňkem podlahového topení.

U invertorových tepelných čerpadel je důležité i omezení počtu start stop, která prodlužuje životnost tepelných čerpadel. Počet start stop je dáno jednak návrhem velikosti tepelného čerpadla, kdy se tepelné čerpadlo navrhuje na 80% tepelné ztráty budovy. Čím větší tepelné čerpadlo bude, tím více start stopů, neboť se tepelné čerpadlo rozeběhne a pak se zabrzdí a takto se to opakuje. Tzn. není dobré dávat moc velké tepelné čerpadlo a zase obráceně. Čím menší tepelné čerpadlo budeme dávat, tím pojede větší dobu na 100 % a tím se také snižuje životnost tepelného čerpadla.


Při našem návrhu instalace tepelného čerpadla zohledňujeme, jak velikost domů (velikost TČ), tak zapojení do topného systému, abychom byli schopni nakonec tepelné čerpadlo sladit s topným systémem a mohl ho zákazník efektivně provozovat, dosáhnout úspor a dlouhé životnosti.

Jelikož tepelná čerpadla instalujeme přes 10 let a víme, jak dobře a spolehlivě se chovají tepelná čerpadla Mitsubishi Electric, tak svým zákazníkům nabízíme nejen standartní pětiletou záruku od výrobce, ale i další pětiletou záruku na kompresor, která je již v režii naší firmy. Podmínkou je dodržení každoročního kontrolního servisu, kde si ověřujeme nejen technický stav zařízení, ale i provozní parametry. Tím jsme schopni zajistit a garantovat dlouhodobou životnost a efektivitu. 10 letou zárukou chceme vyjádřit to, že věříme dodávané technologii a zároveň věříme i naší práci. Věříme, že jí dobře odvádíme a že zařízení je schopné trvalého provozu déle jak 10 let.

Často se nám stává, že nás zákazníci oslovují s tím, že chtějí fotovoltaický systém a že mají elektrokotel. Já jim vysvětluji, že nejdříve musíme optimalizovat jejich spotřebu a na tuto optimalizovanou spotřebu navrhnout velikost FVE zdroje elektřiny. Toto je ta správná cesta energetické soběstačnosti optimalizovat spotřebu. To znamená, že u elektrokotlů nejdříve nabízíme instalaci tepelného čerpadla.

A) TČ + plyn kotel

V případě plynových kotlů nabízíme chytrou kooperaci/ mezi tepelným čerpadlem a plynovým kotlem. Do regulace tepelného čerpadla vložíme údaje o ceně elektřiny a ceně plynu. Regulace tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric si dokáže vypočíst aktuální cenu tepla z tepelného čerpadla a plynového kotle a rozhodnout který ze zdrojů je levnější (popř. ekologičtější) . Například v případě, že venkovní teplota je - 10 °C a teplota do ohřevu TUV je 55 °C, tak TČ spočte, že už není tak efektivní a předá topení plynovému kotli a obráceně, při vzrůstající venkovní teplotě/klesající teplotě do topného systému se dosáhne vyšší efektivity tepelného čerpadla a topení se zapíná opět z tepelné čerpadla.

B) TČ + fototermické kolektory

Fototermické solární kolektory lze také kombinovat s tepelným čerpadlem, jen návratnosti/smysluplnost budou trošku delší, neboť tepelné čerpadlo vyrábí levné teplo a návratnosti kolektorů se počítají z nejlevnějšího zdroje tepla. Přesto je zde těžko ekonomicky vyčíslitelný efekt, kdy v létě tepelné čerpadlo může odpočívat, šetří se motohodiny, neboť příprava teplé vody je předána fototermickým kolektorům.

C) TČ + FVE

Také nabízíme sladění tepelného čerpadla s fotovoltaickými systémy, které jsou dobrým doplňkem tepelného čerpadla, neboť tepelné čerpadlo spotřebovává elektřinu. Je jasné, že fotovoltaika je nejsilnější v létě a v zimě její výroba klesá na 20-30 % podle orientace / sklonu panelů, ale v přechodovém období jaro podzim je výroba FVE dostatečná, aby dokázala krýt spotřebu z TČ. Letní přebytky z FVE lze využít pomocí sazby od ČEZ Prodej „Elektřina pro soláry“, kde si můžete ukládat elektřinu do sítě a pak si v zimě vzít. Tedy FVE může být výhodným a efektivní doplňkem TČ.

Dokážeme také inteligentně řídit tepelné čerpadlo, kdy v případě přetoku elektřiny do sítě z FVE systému automaticky zvedneme teplotu do topného systému nebo TV – tzv. funkce Smart Grid a tím zamezíme přetokům do sítě. Při využití smlouvy s ČEZ Prodej „Elektřina pro soláry“ toto trošku začíná postrádát smysl, ale pro budoucnost to však smysl má. Elektřina pro soláry je totiž aktuálně zasmluvněná na 3 roky s avizovanými prodloužením na další 3 roky, ale za nejasných podmínek.

D) TČ vzduch-vzduch

Speciální řešením vytápění jsou teplené čerpadla vzduch-vzduch, které jsou v principu standartní klimatizace, které však musí obsahovat 4cestný ventil, kterým se reverzuje chod zařízení a klimatizace, která uměla jen chladit, umí pak i topit.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch jsme začali používat na instalacích, kde nejsou teplovodní rozvody radiátorů z dob novostaveb po dostavbě Temelína, kdy se říkalo, že elektřina je levná, nevyplatí se dělat teplovodní rozvody a lidé měli v rodinných domech jen elektrické přímotopy. Teplené čerpadla vzduch-vzduch můžou být levnějším doplňkem standartního tepleného čerpadlo do topné vody, neboť rozvody jsou jednoduší, topí se do nízké teploty vzduchu a lze použít i malé systémy. Lze tudíž tento systém použít i jako ekonomizér pro stávající systémy anebo i pro malé prostory.

Postup návrhu tepelného čerpadla

 • zjištění velikosti tepelných ztrát budovy
 • návrh velikosti a typu tepelného čerpadla
 • návrh jak, zapojit do topného systému
 • návrh regulace a provozu TČ versus topného systému
 • zajištění dotačního titulu, pokud lze čerpat (Nová Zelená Úsporám)
 • návrh změny sazby elektřiny
 • stanovení cenového rozpočtu
 • uzavření Smlouvy o dílo
 • realizace kompletní dodávky TČ, chlaďařských, topenářských, elektrikářských, stavebních prací
 • provázání s ostatními technologiemi FVE, plynovým kotlem a jinými
 • předání zaškolení
 • doložení dotace
 • do vyřízení změny sazby elektřiny
 • každoroční servis (udržení záruk)

Standardně náš návrh tepelného čerpadla začíná s diskuzí zákazníka, co přesně hledá a jestli je tepelné čerpadlo vhodným zdrojem. Ne všechny nemovitosti – jejich topné soustavy – jsou dobré pro instalaci a provoz TČ. Vysokoteplotní topné soustavy a rozsáhlé staré budovy jsou spíše vhodné spíše pro „ohňové“ zdroje jako jsou pelety, uhlí a plyn.

Nejdříve musíme stanovit tepelnou ztrátu budovy buď výpočtem anebo nejlépe z ročního vyúčtování energii, kterou se topí (popř. součtem energií). Dle tohoto výpočtu stanovíme velikost/výkon tepelného čerpadla, který se stejně stanovuje na 80 % této hodnoty, neboť těch dní, které jsou skutečně pří -18 °C je statisticky několik dní v roce, kdy si TČ pomůže elektrickými patronami. Také jde o provozní rozsah výkonu invertorové technologie TČ, kdy omezení je dáno počtem start stopů, které je potřeba snížit na co nejmenší hodnotu. Jde tudíž o výkonový rozsah TČ od minimální hodnoty až po max.

Nezávazně poptat

O společnosti ENESO

Společnost ENESO byla založena v roce 2009, již od svého vzniku podniká v oblasti projekce-realizace-servis fototermických a fotovoltaických solárních systémů, elektronických zabezpečovacích systémů, GSM kamer a vytápění. Solární panely slouží pro celoroční ohřev vody v domácnostech a jsou navrženy tak, aby využily maximálně dopadající sluneční záření po celý rok a zároveň byla co nejrychleji vrácena počáteční investice.

Více o společnosti EneSo

14

let na trhu

342

realizovaných
zakázek

224

spokojených
klientů


Spolupracujeme s těmito společnostmi

Přispíváme a podporujeme

Eneso s.r.o.

Sídlo: Žitavská 56/50, 460 01 Liberec (mapa)

Kancelář Praha: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 - Běchovice (Areál BĚCHOVICE KKIG budova 10A) (mapa)

Kancelář Brno: Božetěchova 133,
612 00 Brno - Královo Pole (mapa)

Jednatel: Ing. Alois Láska, Ph.D.

Telefon: +420 605 502 676

Email: alois.laska@eneso.cz

IČ: 22772804 │ DIČ: CZ22772804

Spisová značka:
C 30960 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Chcete se zeptat? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: